MATILDE POWERS

FOLKETINGS-KANDIDAT I NORDSJÆLLAND


Bragt på sn.dk den 4. juni 2022

Af Matilde Powers, Formand for Handicap, social og psykiatri (S). & Bettina Ugelvig, Formand for Plan og byudvikling (S).

I Socialdemokratiet ønsker vi, at Furesø kommune skal være et godt sted at leve og bo for alle. Vi vil gerne have byer præget af mangfoldighed, som udspringer af boligerne, for eksempel når ejere bor side om side med lejere.

Byrådet har desuden en politisk målsætning om at fastholde andelen af almene boliger på 29 pct. – det skal vi tage seriøst i vores byplanlægning.

Måske skal vi faktisk til at tænke andelen af almene boliger ind i vores lokalplaner? Hvis vi som kommune ikke står fast på, at der skal være boligtyper for alle, så kommer det næppe til at ske. For en privat investor vil det altid være at foretrække at bygge lejligheder eller huse, som måske til en start kan lejes ud og siden hen sælges. Vi har intet problem med, at investorer tjener penge. Plads er der dog ikke længere meget af i Furesø og den, der er, bør vi bruge til at sikre, at den fraskilte, den enlige, SOSU-assistenten eller pædagogen kan bo godt i Furesø.

Det kræver, at vi samarbejder med de private investorer, som ejer grunde i vores kommune. Derfor er vi meget inspireret af de erfaringer, som DAB har gjort sig med den delegerede bygherremodel, hvor bygherrerollen “uddelegeres” fra den almene boligorganisation til en privat part. Den private part påtager sig herefter at opføre og aflevere de almene boliger til den almene boligorganisation – og den private part kan jo samtidig opføre private udlejnings- eller ejerboliger.

Modellen er ikke uden udfordringer. Det er vi klar over. Der er eksempelvis et fast rammebeløb for alment byggeri, som kan ligge under, hvad en privat investor ønsker at bruge. Men vi brænder for blandede byer med blandede boformer, hvor vi som mennesker møder hinanden på kryds og tværs af ophav og indkomst. Derfor vil vi i Socialdemokratiet grave dybere i modeller for alment og privat samarbejde. Det er vigtigt at finde en model, der fungerer.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *